ZAKLJUČIVANJE GODINE

Prijava u program

Nakon pokretanja programa (od 1.1. pa sljedećih 30 dana) u novoj godini, program provjerava da li je prošla poslovna godina zaključena (arhivirana).
Ako se korisnik prijavi administracijskom zaporkom (Standarno: "demo") program će sam predložiti zaključivanje prošle godine.Sažetak (skraćeni opis) zaključivanja godine koji važi za sve!

Preduvjeti:
* svi računi od prethodne godine moraju biti fiskalizirani
* korisnik se mora prijaviti sa administracijskom lozinkom (Standarno: "demo")


Nakon upisa administracijske lozinke pojavit će se prozor za "Zaključivanje godine i arhiviranje"

Pritisnite tipku F9 - "Zaključivanje godine"

Pričekajte! Nemojte ništa raditi i budite strpljivi...

Zaključivanja može trajati 1-5min, ovisi o količini podata i brzini računala.
Proces zaključivanja i arhiviranja godine je završen kada se pojavi prozor sa porezima koje je
potrebno provjeriti i po potrebi uskladiti sa Vašim knjigovodstvom.
Kada je prikazan prozor Porezi i tarife, proces zaključivanja i arhiviranja je izvršen.Pritisnite F10 za izlaz iz tog prozora i nastavite sa normalnim radom.

Detaljniji opis i eventualne dodatne poruke tijekom zaključivanja nalaze se ispod u opisu.


Prijava kao djelatnik (nivo pristupa nije administrator / vlasnik)

Ako prošla godina nije bila zaključena i djelatnik se pokušava prijaviti za izdavanje računa program prijavljuje poruku: "Poslovna godina se mora zaključiti".
U slučaju ove poruke kliknite na "OK" i nakon toga na smjena te se prijavite sa zaporkom administratora / vlasnika.Prijava kao administrator / vlasnik, (standardna zaporka je "demo")

Nakon što se prijavite kao administrator /vlasnik, program provjerava da li su svi računi fiskalizirani, te daje infurmaciju da se računi fiskaliziraju.
Ako se ova poruka prikaže, obavezno sve račune treba fiskalizirati prije zaključivanja.
U slučaju da ove poruke nema, svi računi su fiskalizirani i sljedeća slika za dohvaćanje JIR-a (fiskaliziranje nefiskaliziranih računa) neće se prikazati.


Dohvaćanje JIR-a. (Fiskaliziranje nefiskaliziranih računa)

U ovome prozoru prikazani su svi računi koje treba fiskalizirati (dohvatiti JIR). Obavezno kliknuti na "Dohvati JIR".
Ako se ovaj orozor ne prikaže znaći da je sve u redu i svi računi su fiskalizirani.


Zaključivanje godine

Kada je sve spremno za zaključivanje godine program će prikazati prozor za zaključivanje godine.
Da bi se zaključila godina pritisnite (tipku na tipkovnici) "F9" i pričekajte da program napravi zaključivanje godine.
Postupak zaključivanja godine može potrajati od 1 - 5 minuta, zato budite strpljivi i pričekajte poruku nakon zaključivanja "Program je ažurirao nove porezne stope".

Napomena:
* ako imate ulazne račune koje još želite proknjižiti u programu, pritisnite (tipku na tipkovnici) "F10", nakon čega možete završiti upisivanje ulaznih računa.


Proces zaključivanja godine.

Program u pozadini radi zaključivanje i arhiviranje, te ovdje ne treba ništa raditi, več pričekati da se prijavi poruka o poreznim stopama.


Zaključivanje godine je završeno i program je pripremio nove porezne stope.

Zaključivanje godine je završeno i program je pripremio nove porezne stope. Kliknite "OK" kako bi se prikazale nove porezne stope.


Porezi i tarife

Sa 01.01.2019.g. program je generirao nove porezne stope.
Svaki korisnik (vlasnik /administrator) je dužan provjeriti porezne stope u svom knjigovodstvu i uskladiti ih sa poreznim stopama koje je program generirao.
Ako su porezne stope u skladu sa Zakonom, kliknite (tipku na tipkovnici) "F10" i možete normalno nastaviti sa radom.

Napomena:
* zaključenu godinu (arhivirane podatke) možete uvijek pogledati preko "Pregeld arhive", zatim "obrada podataka", izbor arhive "01-01-2018.zip" i onda možete izvući sva potrebna izvješća.